Ngày chi Loại Người nhận Nội dung chi Chứng từ Số tiền Số gạo
01/12/2021 Mua Gạo Công ty TNHH Diamond Tuệ Mua 15 tấn gạo cuối cùng. - Chuyển thêm 1 ít tiền cho chẵn số để chi - Chi hết số tiền trong tài khoản - Lê Trọng Vĩnh đóng góp phần còn thiếu 152,392,278 VND 15,000 Kg
06/11/2021 Mua Gạo Công ty TNHH Lương thực Lộc Phượng Mua gạo bổ sung cho các máy ATM đang phát 203,400,000 VND 18,000 Kg
03/11/2021 Mua Gạo Công ty TNHH Lương thực Lộc Phượng Mua gạo cho ATM gạo BDV Đồng Nai 203,400,000 VND 18,000 Kg
31/10/2021 Mua Gạo Công ty TNHH Lương thực Lộc Phượng Mua gạo hỗ trợ 2.746 hộ khó khăn Mỏ Cày Nam - mỗi hộ 10kg gạo 200,700,000 VND 18,000 Kg
07/10/2021 Mua Gạo Công ty lương thực Lộc Phượng Mua gạo phát tại ATM chùa Pháp Minh - Đức Hoà - Long An 191,700,000 VND 18,000 Kg
04/10/2021 Mua Gạo Công ty lương thực Lộc Phượng Mua gạo ngày 4/10 196,500,000 VND 18,000 Kg
21/08/2021 Mua Gạo Công ty TNHH Lương thực Lộc Phượng Mua 18 tấn gạo 201,000,000 VND 18,000 Kg
12/08/2021 Mua Gạo Công ty TNHH Lương thực Lộc Phượng Thanh toán tiền 18 tấn gạo / Hẹn giao thứ 7, 14/08/2021 205,500,000 VND 18,000 Kg
03/08/2021 Mua Gạo Công ty TNHH Lương thực Lộc Phượng Thanh toán mua 18 tấn gạo bao gồm xe và bốc xếp. Giao gạo tối ngày 03/08/2021 205,500,000 VND 18,000 Kg
16/07/2021 Mua Gạo Công ty Lộc Trời Chuyển khoản để mua 10 tấn gạo, giá 10.200 VND/kg 102,000,000 VND 10,000 Kg
«1»
Góp Gạo