Ảnh Họ & tên Ngày góp Góp gạo Góp tiền Đơn vị nhận Ghi chú
Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank 17/12/2021 12,900 Kg Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Ủng hộ từ chương trình mở tài khoản trực tuyến eKYC (Đợt 2)
Chương trình OxyMap Công ty Dịch Vụ Agribank 09/12/2021 2,100 Kg Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank 09/12/2021 5,100 Kg Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Lượng gạo bổ sung theo chương trình EKYC đợt 1
Lượng Gạo bổ sung do chênh lệch giá mua so với giá dự kiến 01/12/2021 2,054 Kg Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Đỗ Sỹ Hùng 05/11/2021 25 Kg Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank 02/11/2021 12,000 Kg Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Ủng hộ từ chương trình mở tài khoản trực tuyến EKYC (Đợt 1)
Chị Linh Malena 22/10/2021 100 Kg Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Nhà hảo tâm chưa biết tên 19/10/2021 200,000 VND ATM Gạo thông minh
817440 . 191021 . 165844 . ZP5VTEO8UUEB 211019000217574 Sai Gon bao dung . Ung ho nhom tiep te ta
Nhà hảo tâm chưa biết tên 18/10/2021 200,000 VND ATM Gạo thông minh
306948 . 181021 . 151232 . ZP5VTDQF80S4 211018000182672 Sai Gon bao dung . Ung ho nhom tiep te ta
Thượng tọa Thích Thanh Phong 15/10/2021 30,000 Kg Chùa Pháp Minh - Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
«12...119»
Góp Gạo