Ảnh Họ & tên Ngày góp Góp gạo Góp tiền Đơn vị nhận Ghi chú
Anh Vũ Quý Tâm 12/07/2021 1,000 Kg ATM Gạo thông minh
Công ty cổ phần Mắt Bão 10/07/2021 5,000 Kg ATM Gạo thông minh
«12...118119»
Góp Gạo