Công nghệ nhận dạng khuôn mặt

ATM gạo có khả năng nhận diện khuôn mặt chính xác đến 99%

Kể cả trường hợp đeo khẩu trang thì máy có thể nhận diện chính xác đến 95%

Việc này giúp giảm thất thoát gạo, giảm việc nhận nhiều lần và đảm bảo mọi người đều công bằng với nhau

Công nghệ đám mây

ATM Gạo cần gì điện toán đám mây?

Chúng tôi cần vì muốn minh bạch mọi thông tin cho người đóng góp. Từng kg gạo mọi người góp phải đến được đúng người nhận, và người nhận là ai.

Cloud còn giúp kết nối các máy ATM gạo với nhau. Đảm bảo dữ liệu nhận diên là xuyên suốt (VD: người nhận ở máy này, đến máy khác vẫn xác đinh được)

Khả năng mở rộng

Máy có thể mở rộng rất dễ dàng với chi phí rất thấp.

Hiện tại với một máy "hơi" thông minh, chi phí chỉ khoảng chưa tới 5 triệu đồng.

Cần thêm 1 bộ máy tính (có thể máy nhàn rỗi), 1 camera hoặc webcam và đường kết nối internet là trở thành máy thông minh.

Toàn bộ phần mềm, chi phí cloud, chi phí khác đều do AXYS tài trợ trọn đời

Vận hành dễ dàng

Máy có cơ chế vận hành tự động 100% không cần người điều khiển.

Với cơ chế bán tự động, chỉ cần 1 người điều khiển máy thông qua vài thao tác click chuột.

Và cần người hỗ trợ bổ sung nguồn gạo, nhu yếu phẩm khi hết.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt máy ATM gạo "hơi" thông minh. Tải tài liệu hoặc quét mã QR Tài liệu lắp đặt ATM Gạo thông minh

Để biến máy "hơi" thông minh thành máy thông minh.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ cài phần mềm và cloud vào máy tính điều khiển.
Email: huongdan@atmgao.com

Góp Gạo