Hoạt động của ATM Gạo tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
99,260
TỔNG SỐ GẠO (Kg)
99,260
GẠO ĐÃ PHÁT (Kg)
18,058
LƯỢT NHẬN
0
GẠO CÒN LẠI (Kg)