Hoạt động của ATM Gạo tại Chùa Pháp Minh - Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
30,000
TỔNG SỐ GẠO (Kg)
53,840
GẠO ĐÃ PHÁT (Kg)
10,768
LƯỢT NHẬN
-23,840
GẠO CÒN LẠI (Kg)