BÁO CÁO Thu chi tiền mặt Tháng 07/2021

Thứ 2, 02/08/2021, 15:48 | 4309 lượt xem

Sao kê tháng 07/2021 ngân hàng có 9 trang

Số dư đầu kỳ (Từ ngày 01/07/2021): 0 VND

Ngày bắt đầu nhận ủng hộ: 13/07/2021

Các dữ liệu cá nhân được che đen

 

Tồng thu trong tháng 7: +843.700.001 VND
Tổng chi mua gạo: -102.000.000 VND (Xem chi tiết tại: https://atmgao.com/danh-sach-khoan-chi)
Tổng chi khác: 0 VND

Tổng phí ngân hàng, lãi: + 43.684 VND

Số máy ATM lắp đặt được: 11 máy - AXYS Group tài trợ 100% chi phí này và tất cả các chi phí khác liên quan đến chương trình.

 

Góp Gạo