Ngày chuyển Máy cho Máy nhận Số gạo
18/10/2021 ABIC.KHOTONG ABIC.LongThoi-NhaBe 10,000 Kg
15/10/2021 TogetherInSaigon.KHO-TONG TogetherInSaigon.PhuocLoc-NhaBe 15,000 Kg
23/09/2021 ABIC.KHOTONG ABIC.UBND-P12-Q8 2,000 Kg
07/09/2021 ABIC ABIC 0 Kg
07/09/2021 ABIC.KHOTONG ABIC.P15-Q8 7,000 Kg
07/09/2021 ABIC.KHOTONG ABIC.UBND-P12-Q8 11,000 Kg
21/08/2021 NuiThanh-P13-TanBinh VinhVoVan.C1 3,000 Kg
21/08/2021 ABIC.KHOTONG ABIC.UBND-P12-Q8 11,000 Kg
21/08/2021 NuiThanh-P13-TanBinh UBND-HiepPhuoc 5,000 Kg
21/08/2021 ABIC.KHOTONG ABIC.P15-Q8 5,300 Kg
«12...5»