Ngày chi Loại Người nhận Nội dung chi Chứng từ Số tiền Số gạo
07/10/2021 Mua Gạo Công ty lương thực Lộc Phượng Mua gạo phát tại ATM chùa Pháp Minh - Đức Hoà - Long An 191,700,000 VND 18,000 Kg
04/10/2021 Mua Gạo Công ty lương thực Lộc Phượng Mua gạo ngày 4/10 196,500,000 VND 18,000 Kg
21/08/2021 Mua Gạo Công ty TNHH Lương thực Lộc Phượng Mua 18 tấn gạo 201,000,000 VND 18,000 Kg
12/08/2021 Mua Gạo Công ty TNHH Lương thực Lộc Phượng Thanh toán tiền 18 tấn gạo / Hẹn giao thứ 7, 14/08/2021 205,500,000 VND 18,000 Kg
03/08/2021 Mua Gạo Công ty TNHH Lương thực Lộc Phượng Thanh toán mua 18 tấn gạo bao gồm xe và bốc xếp. Giao gạo tối ngày 03/08/2021 205,500,000 VND 18,000 Kg
16/07/2021 Mua Gạo Công ty Lộc Trời Chuyển khoản để mua 10 tấn gạo, giá 10.200 VND/kg 102,000,000 VND 10,000 Kg
«1»