Ảnh Họ & tên Ngày góp Góp gạo Góp tiền Đơn vị nhận Ghi chú
Anh Nguyễn Ngọc Dũng 13/07/2021 1,000 Kg ATM Gạo thông minh
Em HN 13/07/2021 1,000,000 VND ATM Gạo thông minh
5017-83883 | Em HN ủng hộ atm gạo ? Bạn này cho mình xin thông tin nhé
Anh Trần Ngọc Anh 13/07/2021 5,000,000 VND ATM Gạo thông minh
5017-21232 | Ủng hộ ATM gạo
Chị Phan Bích Trân 13/07/2021 1,000,000 VND ATM Gạo thông minh
5017-78859 | gao mua covid
Anh Nguyễn Hữu Sơn 13/07/2021 20,000,000 VND ATM Gạo thông minh
5017-35656 | gop gạo cho bà con
Chị Võ Thị Cam Tuyền 13/07/2021 30,000,000 VND ATM Gạo thông minh
5017-68992 | Chuyển 30 . 000 . 000 vào tài khoản để mua gạo
Chị Nguyễn Tú Anh 13/07/2021 10,000,000 VND ATM Gạo thông minh
5078-46183 | Góp để mua gạo
Dung Le và bạn Thong 13/07/2021 5,000,000 VND ATM Gạo thông minh
5017-53597
Anh Ngân và nhóm ATM-BK93 12/07/2021 1,500 Kg ATM Gạo thông minh
Ủng hộ mỗi máy 3 tấn - hết thì thông báo
Anh Vũ Quý Tâm 12/07/2021 1,000 Kg ATM Gạo thông minh
«12...117118»