Hoạt động của ATM Gạo tại Ủy ban Nhân dân Phường 9, Quận 6
50,104
TỔNG SỐ GẠO (Kg)
45,357
GẠO ĐÃ PHÁT (Kg)
10,959
LƯỢT NHẬN
4,747
GẠO CÒN LẠI (Kg)