Hoạt động của ATM Gạo tại Nha Khoa Việt Mỹ - hội ND Nhơn Đức
12,850
TỔNG SỐ GẠO (Kg)
11,715
GẠO ĐÃ PHÁT (Kg)
2,343
LƯỢT NHẬN
1,135
GẠO CÒN LẠI (Kg)