Hoạt động của ATM Gạo tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
64,981
TỔNG SỐ GẠO (Kg)
41,996
GẠO ĐÃ PHÁT (Kg)
5,682
LƯỢT NHẬN
22,985
GẠO CÒN LẠI (Kg)